All Past Presidents

CCI Past Presidents

T.S. KRISHNAMURTHY (Late)

1986 - 1990

A. ALAGAPPAN

1990 - 1992

DR. VENKATESAN (Late)

1992 - 1994

N. MEYYAPPAN

1994 - 1996

B. RAVIKUMAR

1996 - 1998

T. G. VENKATACHALAM

1998 - 2000

M. THAMIZHAIAH

2000 - 2002

R. THIYAGARAJAN

2002 - 2004

G. NAGAPILLAI (Late)

2004 - 2008

KR. ANNAMALAI (Late)

2008 - 2010

PL .A. CHIDAMBARAM

2010 - 2012

K. PADAMANABHAN

2012 - 2014

S. MOHAMED RAFI

2014 - 2016

V. S. VASAN

2016 - 2018

Dr. S.P.S. ARULDOSS

2018 - 2020

Er. N.T. BALASUNDARAM

2020 - Till Date